Historie

Billede muligvis fra jomfrusejlads 1937

Fra Snurrevodskutter til Foreningsskib

Den smukke galease Noatun ligger i Thisteds inderhavn , som et vidnesbyrd om den gode gamle danske træskibsbygger tradition.

Med de smukke ydre linier og den høje rig , ligger den som et minde om fiskebåde – med tilnavnet hajkuttere – sådan som de så ud i slutningen af det nittende århundrede. Noatun er medvirkende til at skabe en hyggelig og interessant havneatmosfære til glæde for lokale beboere, turister og dermed handelsmiljøet omkring havnen.

Skibet er bygget i 1936- 37 i Frederikssund , men efter tegninger , som var fra århundredeskiftet. Værftsejeren var kendt for at være særlig omhyggelig med sit valg af træ , og derfor består skroget for en stor del stadig af ”original” 6 cm tyk egetræ her ca. 80 år senere – på trods af mange års hårdt slid på Vesterhavet.

Skibet blev bygget til en fiskeskipper fra Esbjerg , som primært anvendte den til konsumfiskeri i Nordsøen. Den blev leveret med en 24 Hk motor og to mindre master til støttesejl.

I slutningen af 70’erne blev de økonomiske vilkår så dårlige at kommerciel anvendelse af skibet blev opgivet , og båden blev solgt til en mejeriingeniør , som startede et ombygningsprojekt til noget der lignede en husbåd.

Han måtte efter 3 år opgive og skibet sank i Agger havn. Det blev hævet og sat på beddingen , hvor 7 unge mænd fra Thisted egnen købte den , og startede ombygningen til den form den har nu.

Esbjerg fiskerimuseum bidrog med teginger til rig og sejlføring fra en Skagenskutter bygget i 1896 med samme skrogmål som Noatun.

Museet fik som modydelse det originale forlukaf , som blev anvendt til en udstilling omkring fiskeres arbejdsvilkår i ”gamle dage ”.

Detalje tegninger blev lavet , med god hjælp fra gamle håndbøger omkring skibsbygning . Træer til master og rundholt blev fundet og fældet i en skov i Sønderjylland , hvorfra de blev slæbt hjem til Thisted og høvlet i facon.

Båden blev ”skrællet” således, at stort set kun skroget stod tilbage , før genopbygningen kunne startes.

Der var enighed om at det ydre udtryk skulle fremtræde originalt , så der for er det meste ruf holdt i lønningshøjde.

Efter 5 års indsats stod skibet i sejlklar tilstand , og ejerkredsen var i mellemtiden reduceret til 5 , som i en årrække brugte den til sommertogter med venner og familie.

Interessen dalede for nogle af ejerne , og Noatun blev derfor primært holdt flydende ved en enkelt mands store indsats.

Omkring 2005 kom der frisk energi til projektet i form af en ny interessent som købte en part og tre andre solgte således at der nu var 3 ejere , hvor en er faldet fra i 2012.

I de seneste år er der en del personer, som har udvist interesse for at deltage i projektet , både for at få gode oplevelser på søen sammen med venner , og for at medvirke til at bevare en del af dansk kulturhistorie.

Der er derfor dannet en forening , hvis formål er at drive og bevare galeasen Noatun.
Foreningen består både af privatpersoner , og virksomheder som støtter op omkring projektet

I 2016 begyndte omfattende renovering af skrog, delt i 4 etaper

1. Stævn 2016, 2. Bagbord-side 2017, 3. Styrbord-side 2018 og 4. Agterskib som forventes afsluttet forår 2019

2017 Noatun erklæret bevaringsværdig af skibsbevaringsfonden.

I foråret 2017 købte foreningen, Galeasen Noatun af ejerne.

 

Fra Skibsregisteret

Bygget 1937 v / Frederikssund Skibsværft A/S , Frederikssund Kaldesignal : OZXJ – 19.94 tons brutto 1937-66. Jesper Glistrup Jespersen, Boldesager

1958. Den 22. Marts redder kutteren 8 tyskere fra m.s.” Martina” af Haren Ems. Den forliste 3 sømil vest af E.R. fyrskib i Nordsøen.

1966. E. 383 ” Emmy Grethe”

1966-71. Erling Rajkjær,

1971. Brandt vest for Esbjerg den 12. August. Søforklaring i Esbjerg den 25. August. Formodet årsag : Uopklaret.

1971. Solgt til ombygning til lystbåd på Limfjorden. 1973m.s.” Tulle Remmerstrand”

1980 m.s.”Noatun” af Thisted- sejlskib med hjælpemotor/last skib Ejerlauget Noatun v/ Jan Kloster Pedersen, Poul Roed Mark, Thisted, Hans Roed Mark, Lars Rask Mortensen & Torsten Lundø Dahl,

2012. Partrederi v/ Jan Kloster Pedersen & Leif Kloster Pedersen , Thisted

2017 Solgt til Foreningen Noatun

 

Rigtegninger af snurrevodskutter fra slutningen af 1800-tallet, lavet i samarbejde med Esbjerg fiskerimuseum.

 

 

Noatun i Storebælt Fyn rundt 2015

 

Esbjergkutter fra omkring århundredeskiftet. Som er rigget op til at skulle ligne.